Skip to main content

Curs Competențe Antreprenoriale

Universitatea de Vest din Timișoara este autorizată conform O.G. 129/2000, de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin Autoritatea Națională pentru Calificări pentru organizarea următorului program de formare profesională a adulților:

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE, nivel SPECIALIZARE

Cum se desfășoară cursul?

Instruirea are loc la sediul FEAA, pe parcursul a două săptămâni, din care prima săptămână este dedicată pregătirii teoretice aferentă celor 5 module iar a doua este dedicată pregătirii practice aferentă celor 5 module, în vederea elaborării planului de afaceri.

Modulele de formare au fost astfel structurate încât parcurgerea lor îți va permite acumularea noțiunilor și clarificarea aspectelor cu privire la ideea ta de afacere și formalizarea acesteia într-un plan de afaceri, necesar pentru accesarea oricăror surse de finanțare, inclusiv pentru finanțarea de minimis (max. 40.000 Euro/plan de afaceri) acordată prin acest proiect.

Pe adresa de e-mail furnizată la înscrierea în GT al proiectului, vei primi informarea cu privire la începerea cursului, programul cursului și toate detaliile organizatorice în acest sens.

Planul de pregătire:

 • Modul 1. Conceptul de antreprenoriat. Planul de afaceri în sprijinul antreprenoriatului

Durata: 10 ore, din care: 4 ore pregătire teoretică + 6 ore instruire practică

 • Modul 2. Tehnici de negociere în antreprenoriat şi afaceri

Durata: 10 ore, din care: 4 ore pregătire teoretică + 6 ore instruire practică

 • Modul 3. Managementul și marketingul unei afaceri

Durata: 10 ore, din care: 4 ore pregătire teoretică + 6 ore instruire practică

 • Modul 4. Previziuni financiare

Durata: 10 ore, din care: 4 ore pregătire teoretică + 6 ore instruire practică

 • Modul 5. Dezvoltare durabilă

Durata: 5 ore, din care: 2 ore pregătire teoretică + 3 ore instruire practică

Durata de pregătire:

45 de ore, din care 18 ore de pregătire teoretică furnizată la sediul FEAA și 27 de ore de instruire practică în cadrul căreia vei primi asistență pentru realizarea planului de afaceri.

Examinarea și obținerea certificatului de absolvire

Examenul de evaluare finală a competenţelor dobândite are loc la sediul FEAA și este un examen de tip grilă din materialele teoretice parcurse în cadrul modulelor de formare, respectiv evaluarea planului de afaceri elaborat pe parcurs.

Certificatul de absolvire obținut îți permite să te califici pentru concursul de planuri de afaceri, spre a obține finanțarea de minimis (max. 40.000 Euro/plan de afaceri) acordată prin acest proiect.

Mai mult, în cadrul fiecărei serii de curs, se acordă 5 premii în valoare de 500 lei, conform clasamentului notelor obținute în cadrul examenului de evaluare.

Cine se poate înscrie?

În cadrul acestui program de perfecţionare se poate înscrie orice absolvent al învăţământului obligatoriu (ciclul gimnazial), indiferent de apartenenţa etnică, vârstă, religie, sex.

Cursul poate fi urmat în mod gratuit, prin înscriere în grupul țintă al proiectului. Mai multe detalii în acest sens găsești în secțiunea Înscriere.

Competențe dobândite la absolvirea programului de formare

(conform cu standardele de pregătire profesională/standardele ocupaționale):

 • Descrierea, explicarea, analiza şi aplicarea conceptelor și metodelor folosite în antreprenoriat;
 • Dezvoltarea încrederii în sine, identificarea metodelor de gestionare a conflictelor în cadrul unui grup și dezvoltarea capacității de evaluare a propriilor abilități ;
 • Identificarea şi explicarea tipurilor de nevoi ale comunității, precum și a resurselor existente ale acesteia;
 • Explicarea, analiza și aplicarea conceptelor, metodelor și tehnicilor specifice planificării și elaborării planului de afaceri ;
 • Realizarea unei variante a planului de afaceri ;
 • Descrierea, explicarea şi aplicarea conceptelor şi a tehnicilor folosite în analiza mediului de afaceri al întreprinderilor mici;
 • Utilizarea de criterii şi metode adecvate pentru evaluarea riscurilor specifice mediului de afaceri al întreprinderilor mici;
 • Identificarea şi explicarea tipurilor de stakeholderi, a strategiilor, tacticilor şi tehnicilor de comunicare şi negociere specific;
 • Evaluarea tacticilor şi tehnicilor adecvate diferitelor tipuri de negociere cu stakeholderii;
 • Proiectarea unor variante de negociere;
 • Cunoașterea ideii de afacere, cunoașterea modalităților de generare și validare a ideilor de afaceri ;
 • Cunoașterea noțiunii de management al unei afaceri ;
 • Înțelegerea modalităților prin care poate fi condusă o afacere;
 • Cunoașterea aspectelor fundamentale specifice marketingului unei afaceri;
 • Cunoașterea definirii pieței în marketing, a conceptului de segmentare și a criteriilor de segmentare;
 • Descrierea, explicarea şi aplicarea conceptelor şi a tehnicilor folosite pentru previziunile financiare;
 • Definirea setului de ipoteze pentru previziunile financiare ;
 • Previziunea cererii, capacităţii de producţie/prestare servicii, a veniturilor; tehnici de estimare a veniturilor;
 • Previziunea cheltuielilor pe categorii, ținând cont de determinanții specifici ai acestora;
 • Previziunea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a tabloului de fluxuri de numerar.