Skip to main content

Descriere proiect

Scop și obiective

Obiectivul general al proiectului constă în stimularea și susținerea inițiativei antreprenoriale a populației urbane din regiunea Vest, în scopul sporirii ratei de ocupare și dezvoltării mediului de afaceri regional.

Proiectul urmărește astfel crearea și dezvoltarea a 36 de afaceri cu potențial ridicat în materie de autosustenabilitate și dezvoltare în cadrul celor 4 județe din aria de acoperire, din care minim 2 în fiecare județ, asigurând pe această cale ocuparea antreprenorilor, dar și crearea de locuri de muncă pentru populația locală.

Obiectivele specifice ale proiectului

ObS 1. Stimularea spiritului și inițiativei antreprenoriale în rândul a minim 600 de persoane din Regiunea de Vest prin campanii de informare cu privire la antreprenoriat ca opțiune de carieră și a oportunităților de dezvoltare antreprenorială furnizate prin proiect.

ObS 2. Creșterea abilității a 300 de persoane din Regiunea de Vest, din care minim 20 cu reședința sau domiciliul în fiecare județ al regiunii, de a-și materializa ideile de afaceri prin organizarea a 22 de cursuri de formare profesională în domenii cheie ale administrării unei afaceri.

ObS 3. Susținerea inițiativei antreprenoriale prin sprijin pentru inițierea a 36 de afaceri non-agricole în mediul urban din Regiunea de Vest, din care minim 2 în fiecare județ, cu minim 2 locuri de muncă nou create pentru fiecare afacere.

ObS 4. Pregătirea practică și dezvoltarea competențelor profesionale ale celor 36 de beneficiari prin asigurarea derulării a 36 de stagii de practică în întreprinderi.

Obs 5. Facilitarea operaționalizării celor 36 de idei de afaceri prin furnizarea de servicii integrate de consiliere, consultanță și mentorat.

ObS 6. Acordarea de sprijin financiar nerambursabil în vederea inițierii a 36 de afaceri non-agricole în mediul urban din Regiunea de Vest, din care minim 2 în fiecare județ, cu minim 2 locuri de muncă nou create la nivelul fiecărei afaceri.

ObS 7. Asigurarea sustenabilității celor 36 de afaceri sprijinite prin activități de monitorizare, dezvoltare și implementare a unui program particularizat de accelerare a afacerilor.

Grup țintă

Din cele 300 de persoane, din care minim 20 cu reședința sau domiciliul în fiecare județ al regiunii, 219 (73%) sunt persoane inactive, din categoria de vârstă 18 – 25 de ani, înmatriculați în sistemul de învățământ superior în Regiunea de Vest și 81 (27%) sunt angajați în Regiunea de Vest.

Selectarea grupului țintă se va realiza pe baza îndeplinirii următoarelor criterii cumulative:

  1. să fie persoane cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o afacere independentă;
  2. să aibă domiciliul/reședința în unul dintre județele regiunii Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara sau Timișoara);
  3. să fie studenți, tineri absolvenți, întreprinzători, persoane care doresc să inițieze activități independente, manageri și angajați din cadrul IMM-urilor, din regiunea de Vest;
  4. nu beneficiază sau nu au beneficiat de finanțare pentru aceleași activități prin alte proiecte finanțate din fonduri nerambursabile;
  5. nu au beneficiat de ajutor de minimis în ultimii ani.

Rezultate așteptate

Rezultat ObS 1: minim 600 de persoane din Regiunea de Vest informate cu privire la antreprenoriat ca opțiune de carieră și la oportunitățile de dezvoltare antreprenorială furnizate prin proiect în vederea stimulării spiritului și inițiativei antreprenoriale;

Rezultat ObS 2: 300 de persoane din Regiunea de Vest, din care minim 20 cu reședința sau domiciliul în fiecare județ al regiunii, beneficiare de sprijin în formare antreprenorială;

Rezultat ObS 3: 36 de afaceri nonagricole în mediul urban din Regiunea de Vest, din care minim 2 în fiecare județ, cu minim 2 locuri de muncă la nivelul fiecărei afaceri selectate pentru sprijin financiar;

Rezultat ObS 4: 36 de beneficiari de pregatire practică și dezvoltare a competențelor profesionale prin stagii de practică în întreprinderi;

Rezultat Obs 5: 36 de beneficiari de servicii integrate de consiliere, consultanță și mentorat;

Rezultat ObS 6: 36 de IMM-uri non-agricole în mediul urban din Regiunea de Vest, din care minim 2 în fiecare județ, cu minim 2 locuri de muncă nou create la nivelul fiecărui IMM, înființate și operaționalizate;

Rezultat 1 ObS 7: 36 de IMM-uri non-agricole în mediul urban din Regiunea de Vest create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului, din care minim 2 în fiecare dintre cele 4 județe ale Regiunii Vest;

Rezultat 2 ObS 7: 72 de locuri de muncă create și existente la 6 luni după terminarea sprijinului, din care minim 4 în fiecare județ al Regiunii Vest.